Zjazd Delegatów ZZM w Jastrzębiej Górze

W dniach 25-27 kwietnia w Jastrzębiej Górze odbył się Zjazd Delegatów ZZM. Oprócz spraw bieżących, omówiono przeprowadzoną wśród maszynistów ankietę dotycząca pracy związkowej, znajomość aktualnie prowadzonych spraw jak i problemy, i tematy istotne dla członków związku. Delegaci mieli okazję zapoznać się z pracami Prezydium ZZM oraz spotkać z zaproszonymi gośćmi.

Zaproszenie na manifestację 1 maja

Zapraszamy na naszą manifestację wszystkie środowiska, którym bliskie są idee prodemokratyczne, proeuropejskie i propracownicze, w tym wszystkie osoby biorące udział w demonstracjach Komitetu Obrony Demokracji.

Spotkajmy się o godz. 11.00 przed siedzibą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie by razem przejść do Sejmu.

Z OPZZ i SLD będzie nas kilkanaście tysięcy. Razem może być nas jeszcze więcej!

Czytaj dalej Zaproszenie na manifestację 1 maja

W dniach 13 – 15 kwietnia 2016 odbyła się XIII Konferencja „Modernizacja Taboru Szynowego”, której uczestnikami byli producenci i użytkownicy szeroko pojętego taboru szynowego, a także podmioty stanowiące ich zaplecze naprawcze, projektowe i utrzymaniowe. Celem spotkania było wypracowanie najlepszych rozwiązań oraz promowania najwyższych standardów produkcji, utrzymania i modernizacji pojazdów szynowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce reprezentowany był przez wiceprezydenta Sławomira Centkowskiego, który przygotował i przedstawił prezentację o standaryzacji kabiny maszynisty w kontekście bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.