Negocjacje w PKP CARGO S.A.

18 października w siedzibie PKP CARGO S.A. przy ul. Grójeckiej w Warszawie odbyło się spotkanie strony związkowej z przedstawicielami Spółki. Tematem omawianym oprócz omówienia obecnej sytuacji była kwestia podwyższenia jednorazowej premii planowanej z okazji Dnia Kolejarza oraz XV-lecia istnienia Spółki. Kolejne spotkanie w powyższym temacie odbędzie się 17 listopada br.

W dniu dzisiejszym podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, Prezydent ZZM Leszek Miętek przekazał osobiście Prezydentowi Andrzejowi Dudzie pismo Zarządu ALE przyjęte na posiedzeniu w Salerno, w którym Prezydenci Europejskich Związków Maszynistów zaapelowali o akt łaski wobec maszynisty skazanego za spowodowanie katastrofy w Babach, który w tej chwili odbywa karę pozbawienia wolności.

We włoskim Salerno trwa posiedzenie Zarządu ALE. Prezydenci Europejskich Związków Maszynistów rozmawiają o głównych problemach europejskich maszynistów. Kluczowym tematem są względy bezpieczeństwa i niezależnego nadzoru struktur europejskich nad badaniem rzeczywistych przyczyn wypadków i katastrof. Uczestnicy rozmawiają również o europejskim dialogu społecznym, dumpingu społecznym oraz kwestiach sprawnego ruchu transgranicznego. Ze strony ZZM w posiedzeniu uczestniczy prezydent Leszek Miętek.

Obchody Dnia Maszynisty w Sierpcu

W dniu 11.09.2016 roku po raz 19 w Sierpcu Maszyniści Kolejowi obchodzili Dzień Maszynisty z okazji Europejskiego Dnia Maszynisty.Organizatorem uroczystości było Terenowe Koło Emerytów i Rencistów Związku Zawodowego Maszynistów które działa od sześciu lat. W obchodach wziął udział Prezydent ZZM K kol. Leszek Miętek i koledzy z Koła Emerytów ZZM z sztandarem z Piotrkowa Trybunalskiego gdzie organizacja z Sierpca już 25 lat współpracuje z Organizacją Związku Zawodowego Maszynistów z Piotrkowa Trybunalskiego.