Posiedzenie Komisji Infrastruktury

27 kwietnia 2022 r.  w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury. Przeprowadzone zostało z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość z czego część zaproszonych skorzystała. Zdalnie oprócz Prezesa PKP S.A. połączyli się przedstawiciele ARP i Zarządu PKP CARGO S.A.

Tematem spotkania z udziałem przedstawicieli strony społecznej – w tym Prezydenta ZZM Leszka Miętka było zapoznanie Komisji z  informacjami na temat sytuacji rynkowo-finansowej spółek kolejowych w kontekście narastających zadań oraz żądań płacowych ze szczególnym uwzględnieniem PKP Cargo i Polregio S.A.

iTV Sejm – transmisje – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Strajk w POLREGIO S.A.

W dniu dzisiejszym Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Polregio S.A.  podjął decyzję  (z uwagi na  brak jakichkolwiek propozycji ze strony właścicieli – Agencji Rozwoju Przemysłu, Konwentu Marszałków Województw RP jak i Zarządu Polregio oraz woli negocjacji rozwiązania problemu) o przeprowadzaniu w dniu 16.05. 2022 r. od godz. 0.01 we wszystkich Zakładach Spółki oprócz centrali strajku generalnego.

Decyzja podjęta została w związku z protokołem rozbieżności spisanym w ramach mediacji sporu zbiorowego w dniu 12.04.2022 r. w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Spółki Polregio S.A. w oparciu o Art. 17 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych  z dnia 23 maja 1991 r.

 

BRAK POROZUMIENIA W PKP CARGO S.A. – ZWIĄZKOWCY POZOSTAJA W SIEDZIBIE SPÓŁKI.

W związku z brakiem porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń i odmową Zarządu PKP CARGO S.A. podpisania protokołu rozbieżności, obecni na dzisiejszym spotkaniu przedstawiciele związków zawodowych postanowili nie opuszczać siedziby spółki do czasu rozstrzygnięcia rokowań sporu zbiorowego.

Na zdjęciu członkowie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego o godz. 21.00.

Poniżej link do uchwał podjętych przez MKZP w pdf:

Uchwała MKPS 12.04.2022

Uchwała MKPS PKP Cargo S.A.