RK ZZM

W siedzibie związku przy ul. Wojciechowskiego 7 odbyło się posiedzenie Rady Krajowej ZZM. Rada oprócz wymiany informacji o sytuacji bieżącej zajęła się planowaniem działań związku na najbliższy czas. Przewodniczący sektorów przedstawili najbardziej palące problemu oraz kwestie wynagrodzeń w spółkach.

Istotnym punktem są zbliżające się obchody 100 lecia założenia ZZM w Warszawie. Prezydent Leszek Miętek omówił postępy w przygotowaniach. Szczegółowe informacji zasięgnąć można u przewodniczących organizacji.

Zebrani dyskutowali również nad planowanymi zmianami sygnalizacji dla sieci PKP. Stanowisko oficjalne związek przekaże odpowiednim organom.

Wybory w KKZZ

W Sali im. J.Wiadernego warszawskiej siedziby OPZZ w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych zrzeszającej pracowników kolei.

 

Po przyjęciu sprawozdań za mijającą kadencję przystąpiono do wyborów prezydium. Mandat zaufania do pełnienia funkcji przewodniczącego KKZZ otrzymał ponownie Leszek Miętek. Wiceprzewodniczącymi zostali Jerzy Rokicki – Kielar z ZZK w Przemyślu oraz Piotr Dubrownik z MZZRT.

Druga część obrad to spotkanie z kierownictwem OPZZ, które przedstawiło sytuację bieżącą w kwestii dialogu społecznego oraz plany na działania centrali w nadchodzącym okresie. Spotkanie było również okazją do dyskusji i zadawania pytań – te głownie dotyczyły sytuacji związków zawodowych oraz przemyśleniach na temat zwiększenia uzwiązkowienia. Piotr Ostrowski – wiceprzewodniczący OPZZ podkreślił, że centrala ta nie dość, że jest największą organizacją związkową w kraju, jest również największą organizacją społeczną w Polsce ale również w krajach bloku środkowo-wschodniego.

Dziś pożegnaliśmy naszego Kolegę, Przyjaciela Marcelego Tomczaka, który odszedł na wieczną służbę.

Pozostanie w naszej pamięci, jako założyciel naszego Związku, współtwórca pierwszego Statutu ZZM, wychowawca wielu pokoleń maszynistów, członek Komisji Obrony Praw Pracowniczych i wieloletni skarbnik Rady Krajowej ZZM.

Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

Spotkanie według programu rozpoczęło się od omówienia sytuacji w poszczególnych spółkach samorządowych.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście w osobach członka Zarządu PR Jarosława Klasy oraz  dyr. Oddziału Wielkopolskiego PR Waldemara Bachmatiuka.

Przedstawiciele pracodawcy przedstawili aktualną sytuację w Spółce – głównie w temacie  taboru i eksploatacji oraz działania Zarządu w poszczególnych województwach w celu podpisywania umów długoletnich. Podczas spotkania z gośćmi padło wiele pytań dotyczących podziału kwot w ramach porozumienia z dnia 05.04.2019r. W tym temacie głos zabrał dyr. Bachmatiuk,  który stwierdził że podwyżka ma być skierowana głównie do tych grup zawodowych, w których jest największy problem z pozyskaniem pracowników czyli  utrzymanie i zespół drużyn trakcyjnych.

Ważnym elementem spotkania był temat stworzenia porozumienia pomiędzy ZZM z Zarządem w sprawie dodatkowej gratyfikacji dla maszynistów za odbycie szkolenia na symulatorze oraz za nadzór nad maszynistami stażystami. Warunki porozumienia zostały przekazane Zarządowi PR.

Ostatnim tematem było omówienie protokołu dodatkowego do ZUZP w PR dotyczące Maszynisty Zakładowego.

 

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi
ś.p.

Marcela Tomczaka

Wieloletniego skarbnika ZZM, nestora i przyjaciela.

 

Ceremonia pogrzebowa Marcela Tomczaka odbędzie się w środę 19.06.2019 r. o godz. 11.00 Msza w Kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Pięknej Miłości ul. Myśliborska 100 Tarchomin; pogrzeb na cmentarzu na Tarchominie.

Dokonane wybory

W dniach 3-5 czerwca br. odbyły się wybory na przedstawiciela załogi –  członka Rady Nadzorczej w PKP Intercity S.A. 

 Mandat zaufania po raz kolejny uzyskał Krzysztof Ciećka.

 

 

W związku z zakończonymi wyborami chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za udzielone poparcie, ponieważ  naprawdę liczył się każdy Wasz głos.

Serdecznie gratuluję również Pani Marii Sędek oraz Panu Tomaszowi Surówce, nie mogąc doczekać się przyszłej owocnej współpracy.

Wynik wyborów dał mi wiele satysfakcji, ale też lekcję pokory.

Widzę jak wielu z Państwa muszę jeszcze do siebie przekonać.
Jestem do Waszej dyspozycji. 

Nowe rozdanie, to nowe szanse.

Mogę zapewnić w naszym wspólnym imieniu, że zrobimy wszystko,

aby godnie Was reprezentować i nie zawieść zaufania pracowników naszej Spółki.

 

Krzysztof Ciećka