Posiedzenie Zarządu ALE w Warszawie

W Warszawie w dniach 25-26 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu ALE – organizacji zrzeszającej Związki Zawodowe Maszynistów z 18 krajów Europy. Posiedzenie zdominowane było sprawami wdrażania IV Pakietu Kolejowego, europejskim dialogiem społecznym i bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

1. posiedzenie Rady Krajowej VIII Kadencji

W siedzibie ZZM w Warszawie przy ul. Wojciechowskiego w dniu 11 maja br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Krajowej ZZM w nowym składzie obowiązującym w VIII kadencji. Oprócz przybliżenia sytuacji bieżącej w Spółkach kolejowych Rada omówiła zbliżający się Krajowy Zjazd Delegatów w Zakopanym oraz przygotowania do corocznego Turnieju Piłkarskiego ZZM.