Posiedzenie Rady Krajowej ZZM

Rada Krajowa ZZM na posiedzeniu 19 marca podjęła decyzję o zaostrzeniu działań ws. związanych z niewygaszaniem emerytur pomostowych i emerytur stażowych. Będą one podejmowane wspólnie z OPZZ. Rada zajmowała się także kwestiami przyspieszenia prac nad ustawy o czasie i warunkach zatrudnienia maszynisty oraz zmian w rozporządzeniu ws. świadectwa maszynisty, a także sprawami zbliżającego się Zjazdu Delegatów ZZM (Spała, 11-12 marca).

RK podjęła również decyzję ws. zawarcia aneksu do umowy z firmą Polkomtel, znacznie zwiększającego transfer danych oraz umożliwiającego wysyłanie wiadomości tekstowych z bramki internetowej. Ponadto spotkała się z przedstawicielami kancelarii prawnej, którzy złożyli ofertę w zakresie odszkodowań dla maszynistów po wypadkach na przejazdach, czy potrąceniach osób postronnych.

Zebrani omówili także stan przygotowań do obchodów 100-lecia ZZM (kulminacja 21 października w Warszawie) oraz kwestie okolicznościowego albumu, ogłoszonego konkursu plastycznego „Maszynista – praca i jego pasje” i wzorów pamiątkowych koszulek.

Pamięci kolejarzy

15 marca w kościele p.w. Ducha Świętego w Hrubieszowie odprawiono mszę świętą w intencji pomordowanych kolejarzy i osób cywilnych, którzy zginęli w  1944 roku w Gozdowie. Po mszy odbyło się uroczyste poświęcenia mogiły kolejarza – maszynisty Józefa Dulińskiego.

73 lata temu, w nocy z 14 na 15 marca 1944 roku na ziemi hrubieszowskiej rozegrały się krwawe wydarzenia. O godzinie 1.30 ukraińscy nacjonaliści napadli na stacje kolejową w Gozdowie mordując kolejarzy i cywilów – w tym kobiety i dzieci. Ofiary próbowały przedostać się do Hrubieszowa.

Miejscowa szkoła jest pomnikiem pamięci pomordowanych. Nosi imię „Kolejarzy Ofiar II Wojny Światowej”. Nieopodal widnieje krzyż i odsłonięta dziś tablica. W latach 60- tych na cmentarzu w Hrubieszowie została wymurowana przez kolejarzy zbiorowa mogiła pomordowanych. Z inicjatywy miejscowej społeczności – w tym kolejarzy powstał Społeczny Komitet Odbudowy Mogił Pomordowanych Kolejarzy.

Kolejarz – maszynista Józef Duliński zmarł w 1933 roku. Jego mogiła została odbudowana, a całkowity koszt renowacji sfinansowały: Fundacja Grupy PKP, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce oraz NSZZ Solidarność przy LHS w Zamościu.

Na odnowionych mogiłach  złożono kwiaty i zapalono znicze.

 

O bezpieczeństwie z UTK

6 marca 2019 r. odbyła się współorganizowana przez UTK konferencja – pod nazwą Forum Bezpieczeństwa Kolejowego – dotycząca bezpieczeństwa na kolei. W panelu dotyczącym pracy maszynisty głos zabrał Prezydent ZZM Leszek Miętek.


Tematyka konferencji była bardzo szeroka – od stanu bezpieczeństwa na kolei – który zilustrowała prezentacja przedstawiona przez Prezesa UTK – Ignacego Górę – zawierająca najnowsze dane urzędu, do cyberbezpieczeństwa. Po odczycie referatu przygotowanego przez dr Jakuba Majewskiego, Prezesa Zarządu Fundacji ProKolej pod tytułem „Maszyniści jako jeden z newralgicznych czynników wpływającym na bezpieczeństwo” prezentującej porównania szkolenia, pracy, warunków zdrowotnych oraz ekonomicznych maszynistów w UE nadszedł czas na dyskusję.
Nad problemem jak pogodzić rozwiązanie problemu braku maszynistów z problemem zapewnienia bezpieczeństwa debatowali zaproszeni goście – na zdjęciu poniżej. Do referatu, ogólnie dość pozytywnie oceniającego obecna sytuację maszynistów w Polsce oraz nakreślającego wymagania zdrowotne względem tego zawodu oraz czas na szkolenie jako wyjątkowo wysokie z nutą ironii i humoru odniósł się Leszek Miętek. Względem sytuacji ekonomicznej stwierdził, że aby wyrównać wynagrodzenie oferowane obecnie maszynistom względem wyceny rynkowej zawodu, rząd powinien zaplanować program +5000 zł aby przyciągnąć kandydatów mających powstałą lukę zapełnić. Pozostałe kwestie jak naprawa systemu szkolnictwa zawodowego, stworzenie atrakcyjnych warunków dla rynku pracy dla przyszłych maszynistów, odpowiednich elementów zachęty ekonomicznej i drogi kariery zawodowej nie są mniej ważne. Wspomniał o trudnościach z jakimi muszą mierzyć się maszyniści podczas wykonywania zawodu – prowadzenia pociągu z jednoczesnym śledzeniem szlaku i drukowanego wyblakłym tuszem rozkładu jazdy, WOS-u, rozkazów pisemnych, poprzez różniące się od siebie instrukcje związane z bezpieczeństwem ruchu obowiązujące w podzielonych spółkach klejowych, prowadzeniu pociągów na modernizowanych odcinkach jak po placu budowy gdzie wszystkiego się można spodziewać, samobójcach na torach i wypadkach na przejazdach kolejowych, niewłaściwym wykorzystaniu potencjału pracy maszynisty do skandalicznej sytuacji, w której jedyną i całkowitą odpowiedzialność za katastrofy kolejowe zrzuca się na dyżurnych ruchu i maszynistów.
Te i inne czynniki jak luka pokoleniowa, czasowe zdegradowanie wartości zawodu maszynisty, niewłaściwa i często rabunkowa gospodarka na kolei doprowadziły do sytuacji, w której młodzi ludzie niechętnie, często mimo tradycji rodzinnych garną się do zawodu. Konferencja była okazją do wymiany zdań pomiędzy autorytetami naukowymi, przedstawicielami władz, pracodawcami i przedstawicielami pracowników.

3 marca dzień zadumy

Jak co roku przedstawiciele Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce oddali cześć ofiarom katastrofy pod Szczekocinami. W miejscu tragedii oraz na grobach naszych kolegów złożyli wiązanki i zapalili znicze.

Inauguracja negocjacji PZUP

1 marca w siedzibie PKP S.A. w warszawie odbyło się spotkanie, którego agenda obejmowała rozpoczęcie rokowań nad ponadzakładowym układem zbiorowym pracy (PZUP) dla pracowników zatrudnionych przez pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych.


Na rokowania zaproszeni zostali przedstawiciele rezprezentatywnych dla poszczególnych spółek organizacji związkowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce reprezentował Leszek Miętek.
Jak powiedział Prezydent – najwyższa pora na ujednolicenie zasad dla wszystkich jeżdżących po tych samych w końcu torach. Wspólne rozmowy to realna szansa na poprawę sytuacji pracowników a co za tym idzie bezpieczeństwa na kolei.

Posiedzenie Komisji Młodych

W dniu 26.02.2019 w siedzibie OPZZ przy ulicy Kopernika odbyło się posiedzenie Komisji Młodych OPZZ.

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce reprezentował Marcin Dylowicz z ZZM w PKP IC Zakład Centralny.  Młodzi związkowcy reprezentujący różne branże mieli okazję dyskutować z Przewodniczącym OPZZ Janem Guzem oraz wiceprzewodniczącą Barbarą Popielarz o sytuacji związków zawodowych w kraju  i zaangażowania w działalność u szeregowych pracowników. Przedmiotem dyskusji był również fakt, że społeczeństwo jednoczy się w ruchach społecznych typu „żółte kamizelki” a nie potrafi w walce o godną pracę i wynagrodzenie.

Druga część spotkania poświęcona była szkoleniu z zakresu nowelizacji Ustawy o związkach zawodowych, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Komisja Młodych OPZZ to organ doradczy działający przy Prezydium, zrzesza członków przynależnych organizacji, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. Chętnych do działania i zgłębiana wiedzy związkowej, pracowniczej i prawnej zapraszamy do wspólnego działania.

Jeśli chcesz działać nie zwlekaj i dołącz do Nas!