W dniu 24 kwietnia 2019 r. przedstawiciele Prezydium ZZM – Leszek Miętek i Krzysztof Ciećka oraz Capital LEX Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. podpisali umowę o współpracę w zakresie podejmowania odpowiednich działań mających na celu uzyskanie odszkodowań dla maszynistów i drużyn pociągowych z tytułu skutków uczestnictwa w zdarzeniach kolejowych. W szczególności wypadków na przejazdach kolejowych i śmiertelnych wypadków z ludźmi.

To kolejne z innowacyjnych rozwiązań oferowanych dla członków naszego związku, mające na celu ochronę przed nieprzewidzianymi sytuacjami losowymi.

Członkowie związku oraz ich rodziny przystępujący do programy ochronnego, w przypadku uczestnictwa w zdarzeniu mogą ubiegać się o windykację odszkodowania. Zainteresowanych prosimy o kontakt z przewodniczącymi organizacji zakładowych.

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą

a kolor zielony niech zdominuje szlaki kolejowe.

Życzymy by istota świąt wielkanocnych napełniła Was siłą oraz radością i sprawiła, że uśmiech i optymizm będą towarzyszyły Wam każdego dnia.

Rada Krajowa ZZM

Krajowy Zjazd Delegatów ZZM

W dniach 11-12 kwietnia na ternie ośrodka OW CS Natura Tour w Spale odbył się dwudniowy, sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów ZZM.

W pierwszym dniu, po przedstawieniu i przedyskutowaniu sprawozdań z działalności i finansowego za miniony rok delegaci przegłosowali przyjęcie sprawozdań Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej ZZM. Dzień drugi to dyskusja na temat stanu realizacji uchwały Programowej ZZM i strategii na najbliższy rok , jubileuszowy rok kalendarzowy. Rozpoczęła go prezentacja Pracowniczych Planów Kapitałowych które wdrażane będą od tego roku, działań w obszarze emerytur pomostowych – tu omówienie udziału ZZM w planowanej na 9 maja pikiecie w Warszawie w proteście przeciw wygaszaniu emerytur pomostowych oraz wsparciu projektu OPZZ dotyczącej wprowadzeniu emerytur stażowych tj. nabywania prawa do emerytury ze względu na staż pracy 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn.
Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce jest jednym z liderów związkowych we wprowadzaniu nowych rozwiązań chroniących swoich członków przed skutkami nieprzewidzianych sytuacji na szlaku. Oprócz wprowadzonej ochrony prawnej świadczonej przez korporację prawniczą Lex Secure, która zapewnia maszynistom skuteczną 24 godzinną ochronę prawną, ZZM podejmie odpowiednie działania mające na celu uzyskanie odszkodowań dla maszynistów i drużyn pociągowych z tytułu skutków uczestnictwa w zdarzeniach kolejowych w szczególności wypadków na przejazdach kolejowych i śmiertelnych wypadków z ludźmi.
Przykładem tego co przeżywa maszynista uczestniczący w tego typu wypadkach może być stażysta, który w końcowym etapie procesu szkolenia na maszynistę, przez traumę w wyniku śmiertelnego wypadku zrezygnował z dalszej kariery zawodowej. To także wyłączenia wskutek stresu i traumy czasowe z aktywności zawodowej.
Krajowy Zjazd Delegatów jednogłośnie przegłosował również wniosek o upamiętnieniu na Ścianie Pamięci ZZM w warszawskiej siedzibie związku pamiątkową tablicą byłego wiceprzewodniczącego Michała Wawrzyniaka.
Omówiono kalendarium obchodów 100-lecia ZZM zarówno na poziomie zakładowym i centralnym. Przedstawiono specjalnie przygotowaną dla młodych ulotkę promującą zawód maszynisty i ZZM.
Delegaci mieli również okazję spotkać się z zaproszonymi gośćmi – zarówno podsekretarzem stanu w MI Andrzejem Bittelem, wiceprezesem UTK Kamilem Wilde, wiceprzewodniczącym OPZZ Andrzejem Radzikowskim jak i prezesami największych spółek kolejowych i dyrektorami zakładów Cargo, IC i PR działającymi na terenie województwa łódzkiego, w którym odbywał się Zjazd. Była okazja do zadawania pytań i przedyskutowania interesujących ZZM obszarów działalności sektora kolejowego i spółek, w których pracujemy.


Zjazd zakończono wspólną kolacją i życzeniami wielkanocnymi.

Dobra wiadomość przed świętami

 ZZM wraz pozostałymi związkami zawodowymi porozumiały się z zarządami spółek kolejowych  w kwestii premii świątecznych powiązanych z dobrymi wynikami finansowymi  i tak :

 W  PKP CARGO S.A.  premia  w wysokości 700 PLN wypłacona jeszcze w kwietniu;

W Przewozy Regionalne sp. z o.o. podpisano porozumienie określające wzrost wynagrodzeń najwyższy od wielu lat w wysokości średnio 350 PLN na pracownika oraz premie świąteczną w wysokości 800 PLN. Ustalono również zasady wynagrodzeń na przyszły rok.

W PKP Intercity S.A. 500 PLN premia za okres służby w okresie zimowym na mocy decyzji zarządu spółki;

Podane kwoty są wartościami brutto.

 W kwestii pytań związanych z podwyżkami prosimy o kontakt z przewodniczącymi organizacji zakładowych.

Nasz kandydat

Podczas spotkania Sektora Przewozów Pasażerskich wysunięto i przegłosowano kandydaturę Krzysztofa Ciećki do wyborów na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP Intercity S.A.

Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

W Warszawie przy ul. Wojciechowskiego 7 odbyło się posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych ZZM.

Omówiono sytuację bieżącą w poszczególnych zakładach PR, dyskutowano nad kwestią planowanych podwyżek wynagrodzeń w kontekście sytuacji spółki przestawionej przez przedstawiciela załogi w RN oraz podobnie jak na posiedzeniu Sektora PP kwestie organizacyjne na najbliższe miesiące.