Platforma Internetowa Komunikacji i Wymiany Wiedzy ZZM

Podczas „opłatkowego” posiedzenia Rada Krajowa upoważniła Prezydium ZZM do zawarcia umowy z firmą Polkomtel ws. uruchomienia jej dla członków ZZM oraz zobowiązała wszystkie struktury do rozpropagowania nowego medium informacyjnego związku. W celu uzyskania informacji prosimy skontaktować się z organizacją związkową w macierzystym zakładzie pracy.

Nowe symbole ZZM

W jubileusz 100-lecia ZZM, przypadający na 2019 rok, wkraczamy z nową symboliką.

Prezentujemy dynamiczne i nowoczesne logo związku, zastępujące zaprojektowane jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku przez Janusza Millera, maszynistę-instruktora z Częstochowy, którego element graficzny stanowił parowóz TKt 48.

Drugim  jest logo 100-lecia popularyzujące jubileusz. Będzie używane w celach promocyjnych w oficjalnych dokumentach oraz na naszych nośnikach informacyjnych tylko w roku 2019, czyli podczas ustanowionego Roku Maszynisty.

Autorem obu projektów jest Karol Andrzejczak, maszynista z Gniezna, członek MZZM w Poznaniu.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby ten wspaniały czas przyniósł wiele radości oraz optymizmu. Aby w nadchodzącym roku udało się zrealizować to, co przyniesie profity,  przewidzieć to, co przeszkodzi w ich osiągnięciu i zapobiec temu, co wydarzyć się nie musi.

Życzymy dużo radości i sukcesów, mądrego lenistwa w sprawach nieistotnych i zdrowego zatroskania w tych najistotniejszych.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim za zaufanie i współpracę w 2018 roku a niech w nadchodzącym Nowym 2019 Roku tak szczególnym dla naszej organizacji, szczęście i pomyślność nigdy Was nie opuszczą. Oby wiara codziennie dodawała Wam sił i energii do patrzenia w przyszłość.

 

Rada Krajowa ZZM

Protest w SKM

Protest pracowników SKM przeciwko irracjonalnej polityce transportowej władz woj. pomorskiego. Przez takie podejście tabor zaczyna przypominać skansen a pracownicy co roku obawiają się o byt firmy a co za tym idzie swój i swoich rodzin!

Opłatkowa Rada Krajowa ZZM

W OW CS Natura Tour „ZACISZE” w Spale w dniach 6-7 grudnia 2018 r. odbyło się opłatkowe posiedzenie Rady Krajowej ZZM poszerzone o obecność przewodniczących kół.
Część robocza rozpoczęła się podziękowaniami za organizację Turnieju w Kluczborku  CT w Tarnowskich Górach reprezentowanej przez Tomasza Pietrka, oraz za  obchody Dnia Maszynisty  w Mielnie przez IC w Szczecinie z Bartoszem Ciećką czele.

W dalszej części omówiono kalendarz flagowych imprez ZZM . I tak w sprawie XXII Turnieju Piłki Nożnej, przypadającego w 2019r. z propozycją zorganizowania wystąpił przedstawiciel ZZM w Iławie – Krzysztof Więcek. Na termin zaproponowano połowę czerwca 2019r. Rada Krajowa zaakceptowała kandydaturę.

7 grudnia odbyła się konferencja prasowa udziałem Podsekretarza stanu ds. kolei w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Bittela, Prezesa UTK Ignacego Góry i Prezesów spółek kolejowych inaugurująca ten unikalny, również z powodu 100- lecia istnienia naszego związku – rok. Rada Krajowa jednogłośnie przyjęła zarówno logo obchodów jak i nowego logotypu Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2019 roku.

Finałem 100 lecia obchodów istnienia ZMM będzie 21 października, na który to dzień zaplanowana jest msza św. w intencji maszynistów w Bazylice w Warszawie, skąd maszyniści przemaszerują Krakowskim Przedmieściem do Teatru Polskiego, gdzie odbędzie się uroczysta akademia.
Rada dyskutowała i głosowała wiele kluczowych dla działań związku w nadchodzących roku uchwał. O szczegółach będziemy informować na łamach Głosu Maszynisty oraz nośnikach informacji ZZM.

Powrócono m.in. do projektu stworzenia platformy informacji ZZM. Tym razem Rada przyjęła entuzjastycznie propozycje wyjścia na przeciw postępowi technicznemu i ponownie wysunięcie się na pozycję lidera rozwiązań informatycznych.

W drugim dniu odbyło się tradycyjne spotkanie związkowców z zaproszonymi gośćmi zakończone kolacją wigiliją, na której złożono okazyjne życzenia.

 

2019 ROKIEM MASZYNISTY

Rok 2019, w którym przypada setny jubileusz założenia Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce został uznany zarówno przez przedstawicieli rządu jak i pracodawców kolejowych za doskonałą okazję do promocji zawodu maszynisty kolejowego.

W OW CS Natura Tour „ZACISZE” w Spale z udziałem Podsekretarza stanu ds. kolei w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Bittela, Prezesa UTK Ignacego Góry i Prezesów spółek kolejowych w dniu 7 grudnia 2018 r. odbyła się konferencja prasowa inaugurująca rok 2019 jako Rok Maszynisty. Konferencję prowadził  Prezydent ZZM Leszek Miętek.

Zawód maszynisty kultywowany jest on od ponad 100 lat. W swoich szeregach związek maszynistów ma przedstawicieli wielopokoleniowych rodzin kultywujących tradycje kolejarskie. Historia tego pięknego zawodu jest jednak skomplikowana. W dniu dzisiejszym mamy do czynienia  z luką pokoleniową, która spowodowała, że brak młodych ludzi chętnych do wykonywania bardzo odpowiedzialnego, ale też pasjonującego zawodu. Dlatego Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce przy wsparciu Resortu Transportu, Urzędu Transportu Kolejowego i Spółek Kolejowych planuje zorganizować szereg akcji promocyjnych  obejmujących cały 2019 rok i teren naszego kraju.

Planowane są dni otwarte w zakładach pracy, udostępnianie dla zainteresowanych miejsc, w których poszczególne zawody kolejowe są wykonywane.  W szkołach podstawowych, liceach oraz technikach odbędą się liczne pogadanki z udziałem kolejarzy i maszynistów. Oprócz tego organizowane będą specjalne imprezy integracyjno – zapoznawcze dla całych rodzin a finalnie, w Warszawie uroczyste obchody stulecia założenia Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce 21 października.

Ta niecodzienna akcja, zaprojektowana jest w celu zintegrowania środowiska kolejarskiego na wszystkich szczeblach.