Z okazji Święta Kolejarza w tym wyjątkowym roku – roku 100-lecia ZZM – składamy najserdeczniejsze życzenia satysfakcji i poczucia dumy z wykonywanej służby. Oby stała się właściwie doceniana i zapewniała dobrobyt kolejarskiej rodzinie. Z rosnącą godnością niech idzie w parze szacunek do munduru, do polskiego kolejarza.

Niech nasza patronka św. Katarzyny Aleksandryjska ma w opiece czynnych pracowników, seniorów kolejnictwa oraz tych, co odeszli na wieczną służbę. Zielonego światła w życiu zawodowym i prywatnym

życzy Rada Krajowa ZZM

Z prac Sektora Przewozów Towarowych ZZM

20 listopada br. w siedzibie ZZM w Warszawie odbyło się spotkanie Sektora Przewozów Towarowych z udziałem przedstawicieli Prezydium oraz zaproszonych na spotkanie gośćmi reprezentującymi PKP Cargo S.A.

Sytuację bieżącą omówił po krótce Członek Zarządu spółki Witold Bawor. Drugi z przybyłych przedstawicieli Zarządu – Zenon Kozendra poinformował, że 26 listopada odbędzie się spotkanie w sprawie audytu systemu wynagrodzeń w Spółce, mogące mieć wpływ na zmianę w ZUZP a w sprawie zmiany kwoty gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza – 27 tego samego miesiąca.

O kwestiach związanych z taborem rozmawiali z członkami Sektora biorący w spotkaniu dwaj Dyrektorzy – Panowie Zbigniew Prus z Biura Kierowania Przewozami i Krzysztof Chwaja z Biura Taboru i Wsparcia Technicznego. Poinformowali m.in. że PKP Cargo prowadzi prace nad lokomotywą ET 22 polegające na wprowadzeniu systemu wspomagającego pracę maszynisty, wymianę wyłącznika  szybkiego reagowania oraz zastosowania zamka cyfrowego do drzwi.

Dyrektorzy poinformowali, że planowane są cykliczne – kwartalne spotkania w sprawach eksploatacji oraz napraw taboru.

XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy

Jak co roku Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce w silnej reprezentacji pod przewodnictwem Prezydenta Leszka Miętka i Wiceprezydenta Krzysztofa Ciećki wziął udział w Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę.

Dzięki uprzejmości Polkomtel Sp. z o.o. i profesjonalistom z TFP Sp. z o.o. powstał film w skrócie opowiadający historię związku oraz przedstawiający realia pracy maszynistów należących do ZZM. Film miał premierę podczas uroczystej gali z okazji 100 lecia związku, które obchodziliśmy 21.10 br. w Warszawie.

Na zlecenie Polkomtela Sp. z.o.o. , specjaliści z  TFP Sp. z o.o. stworzyli  film przedstawiający dziecięce spojrzenie na zawód maszynisty.  Dzięki uprzejmości obu firm mamy możliwość zaprezentowania go na naszym kanale youtube