IX Kongres OPZZ

W Warszawie zakończyło się dwudniowe posiedzenie IX Kongresu OPZZ.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich branż, skupionych w tej organizacji  w tym Branża Transport OPZZ, której przewodniczy Leszek Miętek. Wraz z wyłonionymi delegatami , w tym członkami Prezydium ZZM Krzysztofem Ciećką i Sławomirem Centkowskim oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Markiem Woźniakiem obradowali w sali konferencyjnej warszawskiego hotelu Gromada.

Po raz kolejny votum zaufania do przewodniczenia konfederacji otrzymał Jan Guz.

Kongres przyjął sprawozdania za minioną kadencje oraz na nowa przyjął Statut i Program OPZZ na lata 2018-2022.

Na zdjęciach przedstawiciele Branży Transport oraz Jan Guz.

 

Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich

15 maja 2018 r. przy ul. Wojciechowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów pasażerskich ZZM.  W spotkaniu pod przewodnictwem szefa Sektora Zbigniewa Błaszkowskiego oraz członków Prezydium związku udział wzięli również zaproszenie członkowie kierownictwa PKP Intercity S.A.  dyrektorzy Ewa Boguszewska,  Marek Kapusta i Michał Zamorski.

W części pierwszej, bez udziału gości omawiano aktualne tematy związane z pracami Sektora.

Zaproszeni goście odpowiadali na pytania maszynistów dotyczących m.in. wątpliwości co do kwestii podwójnego zatrudniania maszynistów oraz nadgodzin. Dyrektorzy Oddziałów Spółki jeszcze przed nadejściem sezonu dążą do ich zwiększenia.

Dyrektor Ewa Boguszewska przekazała informację o podpisaniu Protokołu dodatkowego nr 2, który wszedł w życie od 1 maja br .

Członkowie Sektora przekazali przedstawicielom Spółki swoje uwagi dotyczące problemów na szlaku zarówno związane z taborem – jak stan lokomotyw po przeglądach i naprawach, kwestie czystości kabin na stacjach końcowych a także sezonowe, corocznie zgłaszane problemy z czystością szyb w lokomotywach, znacząco wpływające na widoczność a co za tym idzie i bezpieczeństwo. Przekazali udokumentowane zdjęciowo przykłady. Wskazali także problemy z planowaniem – wskazywali konkretne przykłady sugerując, czerpiąc z doświadczenia propozycje rozwiązań, które zostały przez gości odnotowane.

Zgłoszono problem z terminalami drużyn konduktorskich do wydawania biletów oraz fatalnych zamiennikach akumulatorów do nich.  Tradycyjnie niemal występują również braki w zasobach magazynów Spółki jeśli chodzi o umundurowanie.  

 

Obchody 150 rocznicy śmierci Stanisława Wysockiego

Wielkimi krokami zbliża się 150. rocznica śmierci inż. Stanisława Wysockiego, która przypada 21 maja. W 2018 roku świętujemy w Polsce 100. rocznicę odzyskania niepodległości, w związku z tym Fundacja Grupy PKP zaprasza na tegoroczne dwudniowe obchody upamiętniające postać wielkiego projektanta i budowniczego.

Pierwsze nasze wydarzenie z cyklu spotkań związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości odbyło się 24 stycznia i dotyczyło 150. rocznicy urodzin Józefa Nowkuńskiego.

Tym razem będziemy wspominać inż. Stanisława Wysockiego, który urodził się w Busku 14 kwietnia 1805 roku. Ten znakomicie wykształcony człowiek studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, a także w Instytucie Inżynierii Cywilnej i Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego. W 1830 roku powołano go na inżyniera Banku Polskiego, a pięć lat później opracował dla Banku raport projektu kolei łączącej Warszawę z leżącym przy granicy Królestwa Polskiego okręgiem przemysłowym. W 1839 roku został już głównym inżynierem budowy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Był zdecydowanym zwolennikiem wprowadzenia na nowo budowanej drodze żelaznej trakcji parowej, a nie preferowanej przez władze trakcji konnej. Został też naczelnikiem wydziału technicznego DŻWW. W 1857 roku mianowano Wysockiego głównym inspektorem dróg żelaznych w Królestwie Polskim. Po przejściu na emeryturę pełnił rolę doradcy technicznego kolei Warszawsko-Terespolskiej. Zmarł w wieku 65 lat, 21 maja 1868 roku. Jego grób znajduje się na Starych Powązkach w Warszawie.

Zaplanowano następujące uroczystości w ramach obchodów 150. rocznicy śmierci inż. Stanisława Wysockiego:
• 19 maja 2018 (sobota) – spacer ulicami Warszawy, szlakiem miejsc związanych z inż. S. Wysockim, zbiórka przed Pałacem Mostowskich, ul. Nowolipie 2, godz. 11.00;
• 21 maja 2018 (poniedziałek) – Stare Powązki, chwila refleksji przy grobach „wiedeńczyków”, zbiórka przy bramie św. Honoraty, godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obu spotkaniach, a także w kolejnych wydarzeniach z tego cyklu! Przed nami jeszcze:
• 14 czerwca – 173. rocznica uruchomienia pierwszego odcinka kolei Warszawsko-Wiedeńskiej
• 2 listopada – Zaduszki
• 5 grudnia – 93. rocznica śmierci Władysława Stanisława Reymonta

 

Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

 

W siedzibie ZZM przy ul. Wojciechowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych z udziałem członków Prezydium. Spotkanie prowadził Bogdan Jańczak przewodniczący Sektora.

Omówiono m.in. kwestię zakończonego sporu zbiorowego w Przewozach Regionalnych sp. z o.o. oraz realizację Programu Dobrowolnych Odejść.

W PR trwają przygotowania wyborów do Rady Nadzorczej w Spółce. Kandydatem ZZM, który jednogłośnie otrzymał mandat zaufania jest pełniący do tej pory funkcje przedstawiciela pracowników w PR Jarosław Sromała z MZZM w Toruniu (na spotkaniu niestety ze względu na posiedzenie RN PR nieobecny).