Rada Krajowa ZZM

26 czerwca odbyło się posiedzenie internetowe Rady Krajowe ZZM. To kolejne spotkanie online – kwestie bezpieczeństwa pozostają jednym z głównych priorytetów związku. Praca związkowa jednak nie może ustać – zwłaszcza w tym trudnym dla wszystkich pracowników okresie.

Po części sprawozdawczej czyli przyjęciu porządku obrad i protokołu poprzedniego spotkania, zapoznaniu się z protokołem Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZM oraz omówieniu sytuacji w poszczególnych Sektorach ZZM członkowie RK zadecydowali o zorganizowaniu zaległego Krajowego Zjazdu Delegatów ZZM 7 lipca br. w Warszawie przy zachowaniu szczególnych warunków sanitarnych. Zjazd, który powinien się zgodnie ze Statutem w kwietniu został decyzją RK odsunięty w czasie ze względu na pandemię, która jednak nie wydaje się wygasać. W związku z tym KZD zadecydować musi o wprowadzeniu zmian w sposobie działania  ZZM aby umożliwić pracę w sytuacjach wyjątkowych. Nad przebiegiem głosowania Uchwał ZZM  czuwał przewodniczący KKR – Marek Woźniak.

Również ze względu na przeciągającą się sytuację wyjątkową RK podjęła decyzję o odwołaniu tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego w formie, w której celebrowaliśmy ten wyjątkowy dla naszego zawodu dzień – jak w latach ubiegłych.

Prezydent Leszek Miętek omówił również działania w ramach Rady Dialogu Społecznego i zespołów roboczych oraz dotyczących współpracy w OPZZ.

Sektor Spółek Samorządowych

W środę 24.06 mimo ograniczeń związanych z COVID-19 odbyło się posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych ZZM.

W spotkaniu prowadzonym przez przewodniczącego – Bogdana Jańczaka udział wzięli członkowie Prezydium związku oraz nowy Prezes POLREGIO sp. z o.o. – Artur Martyniuk.

Po wstępnym omówieniu sytuacji w poszczególnych spółkach połączeni przez zwyczajową już telekonferencję Webex Meeting członkowie Sektora mieli okazję poznać zapatrywania na funkcjonowanie firmy w najbliższym czasie.  Nowy Prezes, który – jak sam przyznał ma rodzinne koligacje maszynistowskie (ojciec był maszynistą) przyznał, że podstawą funkcjonowania jest odpowiednia kadra i dołoży wszelkich starań aby nie ucierpiała na skutek pandemii. Wysłuchał z uwagą uwag i sugestii maszynistów, oraz zapewnił o  chęci podjęcia dialogu z przedstawicielami pracowników.

 

Dobre wieści

Okres obowiązywania rozwiązań dotyczących obniżonego wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego w PKP Intercity został skrócony o miesiąc. Tym samym od 1 lipca br. wszyscy pracownicy spółki (i zleceniobiorcy) powrócą na swój dotychczasowy wymiar czasu pracy lub zostaną odwołani z przestoju ekonomicznego. Podpisane w tej sprawie z końcem kwietnia porozumienie zarządu ze związkami zawodowymi obejmowało okres trzymiesięczny – od 1 maja do 31 lipca 2020 r. Spółka PKP Intercity w związku z łagodzeniem obostrzeń, skutkującym systematycznym wzrostem liczby pasażerów, a co za tym idzie zwiększeniem ilości pracy eksploatacyjnej, postanowiła w porozumieniu ze związkami zawodowymi ten okres skrócić. – Jeszcze raz pragniemy wyrazić słowa uznania i podziękowania za Państwa postawę i wykazaną odpowiedzialność za losy spółki, czego wyrazem było uzgodnienie warunków trudnego, ale niezbędnego w tamtym momencie porozumienia. Dziś jesteśmy już w innym miejscu. Mam nadzieję że będzie tylko lepiej, ale podkreślić trzeba, że jest tak m.in. dzięki naszym wspólnym, partnerskim działaniom – mówi Ewa Boguszewska, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi PKP Intercity.

Wideoczat dla członków ZZM

W związku z pandemią koronawirusa i brakiem możliwości bezpiecznych spotkań twarzą w twarz, w kwietniu dla członków ZZM został uruchomiony wideoczat umożliwiający łatwy i bezpośredni kontakt ze ścisłym kierownictwem.

Inicjatywa spotkała się z przychylnym odbiorem i zaciekawieniem. W pierwszych spotkaniach brało udział między kilkanaście a 20-kilka osób. Z każdym notowana była tendencja wzrostowa. Czasem brakowało śmiałości w zabieraniu głosu, co można zrzucić na karb tzw. trudnych początków. Odnotujmy, że inauguracyjne odbyło się 23 kwietnia, kolejne wyjątkowo w środę 29 kwietnia, następne 7 i 14 maja. Jak zatem widać spotkania odbywają się już cyklicznie, zwykle w czwartki. Na pytania odpowiadał prezydent ZZM Leszek Miętek, a dotychczasowe oscylowały wokół bieżących działań związku i sytuacji w spółkach kolejowych w dobie pandemii. Oczywiście jest okazja zapytać również o coś innego. By maksymalnie wykorzystać czas i zaspokoić ciekawość rozmówców wprowadzona została również możliwość przesyłania pytań pisemnie. Prezydent Miętek będzie na nie odpowiadał w trakcie wideoczatu. Pytania podpisane imieniem, nazwiskiem i nazwą organizacji związkowej można nadsyłać na adres email: glosmaszynisty@wp.pl lub poprzez fanpejdża ZZM na portalu społecznościowym Facebook.