Posiedzenie SPT

6 czerwca w siedzibie ZZM w Warszawie odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM poświęcone aktualnej sytuacji w PKP CARGO S.A. Na spotkanie przybył p.o. prezesa Marcin Wojewódka oraz dyr. Biura Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Martyna Gileta.