Konferencja prasowa Związków Zawodowych PKP CARGO S.A.

Konferencja prasowa Związków Zawodowych działających w PKP CARGO S.A. dotycząca sytuacji w Spółce i propozycji Zarządu dotyczącej zawieszenia postanowień ZUZP

Odpowiedź na propozycję Zarządu PKP Cargo S.A. dotycząca zawieszenia postanowień ZUZP w trakcie biegnącego wypowiedzenia w pdf:

Odp na propozycje zarzadu dot. zawieszenia postanowien ZUZP w trakcie biegnacego wypowiedzenia