W ostatniej drodze towarzyszyliśmy naszemu koledze

Wojciechowi Wrońskiemu

członkowi Zarządu ZZM w Skarżysku Kamiennej oraz wieloletniemu członkowi Komisji Ochrony Praw Pracowniczych ZZM.

Cześć Jego Pamięci