Piątka OPZZ dla Bezpiecznej Pracy

Z okazji nadchodzącego 28 kwietnia Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski wystosował list do wszystkich organizacji członkowskich Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych