Wniosek o podwyżki

ZZM wspólnie z Federacją ZZK i „Solidarnością” dopomina się wdrożenia podwyżek wynagrodzeń w PKP Intercity.

Trzy wiodące organizacje związkowe pismem z 21 kwietnia do prezesa PKP Intercity Marka Chraniuka domagają się wdrożenia w spółce od 1 lipca br. podwyżek wynagrodzeń w uposażeniu zasadniczym w wysokości średnio 500 złotych na jednego zatrudnionego. Postulat proporcjonalnej wielkości wysunięty został również w stosunku do pracowników wynagradzanych według wskaźnika. Strona związkowa uzasadnia ten postulat płacowy brakiem systemowego wzrostu wynagrodzenia w spółce od września 2019 r., przy jednoczesnym wzroście wynagrodzenia w sektorze gospodarki i firmach konkurencyjnych w tym okresie. Wysuwa także argument galopującej inflacji.