Decyzja KE w sprawie wsparcia dla POLREGIO

Komisja Europejska zdecydowała się zatwierdzić wsparcie finansowe restrukturyzacji dla przewoźnika POLREGIO sp. z o.o. (wcześniej Przewozy Regionalne sp. z o.o.).

KE stwierdziła, że przydział przeznaczonych środków dla ogólnopolskiego operatora regionalnego pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce, jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy publicznej.

Wiceprezes wykonawcza Margrethe Vestager –  odpowiedzialna za politykę konkurencji – stwierdziła: „Przeprowadzone dochodzenie wykazało, że polskie środki pomocy restrukturyzacyjnej na rzecz POLREGIO są konieczne i w odpowiedniej wysokości, aby Spółka mogła kontynuować swoją działalność oraz zapewnić rozwój regionalnego pasażerskiego transportu kolejowego  w Polsce.  Jednocześnie przewiduje, iż ewentualne negatywne skutki wywołane interwencją publiczną zostaną ograniczane przez zaangażowanie w przyspieszenie otwarcia polskiego regionalnego sektora pasażerskich przewozów kolejowych na konkurencję. ”

Cały artykuł w pdf:

Decyzja KE w sprawie wsparcia dla POLREGIO