Krajowy Zjazd Delegatów ZZM

Kolejny rok pod znakiem pandemii uniemożliwił zorganizowanie KZD ZZM w formie zwyczajowego spotkania. W trosce o bezpieczeństwo delegatów odbył się w formie videokonferencji, która nie wpłynęła jednak na frekwencję i sprawność przeprowadzenie obrad oraz głosowań.

Spotkanie rozpoczęło się odtworzeniem hymnu maszynistów i minutą ciszy dla uczczenia pamięci tych, którzy w minionym roku odeszli na wieczną służbę.

Przedstawiając sprawozdanie z działalności Prezydent Leszek Miętek poruszył temat COVID-19 i jego skutków na codzienną pracę zarówno operacyjną jak i związków zawodowych. ZZM  dopasował priorytety włączając się z pracodawcami w wypracowanie i wdrożenie procedur ochrony osobistej zapobiegającej przed zakażeniem w miejscu pracy. Prezydent przedstawił również działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz  zwiększające bezpieczeństwo pracy na pojazdach trakcyjnych. Istotne były również kwestie socjalne poprawiające procedury powypadkowe w celu zwiększenia wsparcia pracodawcy dla pracowników, którzy uczestniczyli w wypadkach.

W skrócie omówił również działania związku zarówno w kontakcie z pracodawcami jak i partnerami społecznymi oraz organami ustawodawczymi. Wiele uwagi poświęcono w minionym roku negocjacjom Protokołów Dodatkowych do ZUZP skutecznie negocjując zapisy korzystne dla pracowników. Codzienna praca związku dotyczy wielu interwencji w sprawach indywidualnych członków a także rozwiązywania problemów na styku pracodawca-związki zawodowe a także na poziomie rządu i parlamentu.

Krajowy Zjazd Delegatów ZZM przyjął przedstawione sprawozdania i po przeprowadzeniu krótkiej dyskusji zakończył swoje obrady.