W POLREGIO od 1 maja korzystniejsze zasady premiowania pracowników drużyn konduktorskich. ZZM jest jednym z sygnatariuszy porozumienia dotyczącego zmiany zasad premiowania pracowników z tytułu odprawy osób, rzeczy i zwierząt w pociągach, które zostało podpisane 29 kwietnia. Zakłada wzrost wysokości stawek będących podstawą do naliczenia premii za odprawę przy użyciu kas mobilnych o 29 procent.