Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o przejściu na wieczną służbę naszego kolegi

Marka Kośnego

byłego przewodniczącego ZZM IC Warszawa, członka Rady Krajowej ZZM.

Cześć Jego Pamięci!