Nagroda PLP dla Krzysztofa Mamińskiego

W siedzibie PKP S.A. w Warszawie, nagrodę Polskiego Lobby Przemysłowego „Bene Meritus pro Industria Poloniae” z rąk Zygmunta Dębowskiego Członka Zarządu PLP odebrał, nominowany przez Związek Maszynistów Kolejowych w Polsce Prezes Spółki Krzysztof Mamiński. Związek reprezentowali Prezydent ZZM Leszek Miętek oraz Wiceprezydenci Krzysztof Ciećka i Sławomir Centkowski. Obecny był również Rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej dr. inż. Waldemar Gajda. Czytaj dalej Nagroda PLP dla Krzysztofa Mamińskiego

W ośrodku „Zew morza” w Jastrzębiej Górze, w dniach 30-31 marca odbyło się dwudniowe, wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, poszerzone o obecność przewodniczących Kół ZZM. W ostatnim w VII kadencji spotkaniu licznie udział wzięli zaproszeni goście reprezentujący rząd (m.in. wiceminister infrastruktury ds. kolejnictwa Andrzej Bittel) oraz przedstawiciele związków zawodowych i spółek kolejowych.

W siedzibie PKP CARGO S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi w ramach dialogu społecznego. Przy okazji zwyczajowego omówienia sytuacji i wyników Spółki za 2016 rok, strona społeczna wystąpiła z wnioskiem o wdrożenie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników.

Obchody V rocznicy katastrofy kolejowej pod Szczekocinami

Jak co roku, na terenie całej Polski: w miejscu tragedii pod Szczekocinami oraz na grobach maszynistów w Warszawie i Szczecinie, którzy zginęli podczas tej katastrofy przedstawiciele Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce oddali cześć poległym kolegom.

W związku z podjętymi działaniami w walce o honor i prawdę historyczną Związek Maszynistów Kolejowych w Polsce poszukuje rodzin maszynistów pracujących na kolei w czasie II Wojny Światowej.