W siedzibie PKP CARGO S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi w ramach dialogu społecznego. Przy okazji zwyczajowego omówienia sytuacji i wyników Spółki za 2016 rok, strona społeczna wystąpiła z wnioskiem o wdrożenie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników.