Posiedzenie Rady Krajowej ZZM

W siedzibie Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce przy ul. Wojciechowskiego 7 w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej z udziałem nowo powołanych członków Prezydium. Spotkanie prowadził Prezydent Leszek Miętek. Spotkanie oprócz omówienia spraw i sytuacji bieżących w Spółkach dotyczyło kwestii organizacyjnych pracy VIII Kadencji ZZM.

Krajowy Zjazd Delegatów ZZM wybrał władze VIII Kadencji

Podczas krajowego zjazdu delegatów ZZM, odbywającego się w dniach 5-6 czerwca 2017 r. w Zakopanem, zaufaniem ponownie obdarzony został Leszek Miętek, któremu funkcję prezydenta ZZM delegaci powierzyli po raz czwarty z rzędu. Jego zastępcami, wiceprezydentami ZZM, będą Krzysztof Ciećka i Sławomir Centkowski. Delegaci wybrali również nowy skład Krajowej Komisji Rewizyjnej, w skład której weszli: Marek Woźniak (przewodniczący), Krzysztof Pasko, Dariusz Nowrot, Stanisław Gałecki, Józef Jakubina i Sławomir Szymański.

Celem nadrzędnym działań ZZM w VIII kadencji jest obrona miejsc pracy, poprawa warunków pracy członków ZZM, powstrzymanie wygaszania uprawnień do emerytur pomostowych, a także przywrócenie zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego i odpowiedzialności za wypadki przez wszystkich realizujących system bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach kolejowych.

Posiedzenie Zarządu ALE w Warszawie

W Warszawie w dniach 25-26 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu ALE – organizacji zrzeszającej Związki Zawodowe Maszynistów z 18 krajów Europy. Posiedzenie zdominowane było sprawami wdrażania IV Pakietu Kolejowego, europejskim dialogiem społecznym i bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

1. posiedzenie Rady Krajowej VIII Kadencji

W siedzibie ZZM w Warszawie przy ul. Wojciechowskiego w dniu 11 maja br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Krajowej ZZM w nowym składzie obowiązującym w VIII kadencji. Oprócz przybliżenia sytuacji bieżącej w Spółkach kolejowych Rada omówiła zbliżający się Krajowy Zjazd Delegatów w Zakopanym oraz przygotowania do corocznego Turnieju Piłkarskiego ZZM.