W ośrodku „Zew morza” w Jastrzębiej Górze, w dniach 30-31 marca odbyło się dwudniowe, wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, poszerzone o obecność przewodniczących Kół ZZM. W ostatnim w VII kadencji spotkaniu licznie udział wzięli zaproszeni goście reprezentujący rząd (m.in. wiceminister infrastruktury ds. kolejnictwa Andrzej Bittel) oraz przedstawiciele związków zawodowych i spółek kolejowych.