ZZM na Konfernecji „Modernizacja taboru szynowego”

W dniach 3-5 kwietnia 2017 r. w CK „Nosalowy Dwór” w Zakopanem odbywa się Konferencja: „Modernizacja taboru szynowego” zorganizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na rzecz kolei”.
To już XIV edycja tego wydarzenia.

Udział biorą przedstawiciele środowiska kolejarskiego reprezentujący zarówno producentów, przedstawicieli Spółek świadczących usługi jak i rządu i środowisk związkowych. Z ramienia Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce prezentacje zawierającą doświadczenia maszynistów p.t.: „Propozycje uwag i zmian dot. produkowanego i modernizowanego taboru” przedstawił Wiceprezydent ZZM Sławomir Centkowski.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Kolejnictwa, Politechnika Śląska, PKP CARGO S.A., PKP Intercity S.A., Politechnika Poznańska.