Podsumowanie VII Kadencji ZZM

18 maja br. w Iławie odbyło się spotkanie podsumowujące VII Kadencję ZZM, w którym udział wzięli członkowie Prezydium i Rady Krajowej.