Wybory w Sektorze Przewozów Towarowych ZZM

Na pierwszym posiedzeniu Sektora Przewozów Towarowych ZZM w nowej, VIII Kadencji wybrano skład Rady Sektora. Przewodniczącym został Tomasz Pietrek. Skład uzupełniają Krzysztof Rogoziński i Michał Pilecki.