Krajowy Zjazd Delegatów ZZM wybrał władze VIII Kadencji

Podczas krajowego zjazdu delegatów ZZM, odbywającego się w dniach 5-6 czerwca 2017 r. w Zakopanem, zaufaniem ponownie obdarzony został Leszek Miętek, któremu funkcję prezydenta ZZM delegaci powierzyli po raz czwarty z rzędu. Jego zastępcami, wiceprezydentami ZZM, będą Krzysztof Ciećka i Sławomir Centkowski. Delegaci wybrali również nowy skład Krajowej Komisji Rewizyjnej, w skład której weszli: Marek Woźniak (przewodniczący), Krzysztof Pasko, Dariusz Nowrot, Stanisław Gałecki, Józef Jakubina i Sławomir Szymański.

Celem nadrzędnym działań ZZM w VIII kadencji jest obrona miejsc pracy, poprawa warunków pracy członków ZZM, powstrzymanie wygaszania uprawnień do emerytur pomostowych, a także przywrócenie zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego i odpowiedzialności za wypadki przez wszystkich realizujących system bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach kolejowych.