Posiedzenie Zarządu ALE w Warszawie

W Warszawie w dniach 25-26 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu ALE – organizacji zrzeszającej Związki Zawodowe Maszynistów z 18 krajów Europy. Posiedzenie zdominowane było sprawami wdrażania IV Pakietu Kolejowego, europejskim dialogiem społecznym i bezpieczeństwa ruchu kolejowego.