Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM

9 września br. po raz kolejny w formie videokonferencji odbyło się spotkanie członków Sektora Spółek Pasażerskich ZZM poszerzone o przewodniczych Kół ZZM działających w Sektorze. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium RK ZZM Leszek Miętek i Krzysztof Ciećka.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący SPP Zbigniew Błaszkowski, poprosił o przekazanie do biura Rady Krajowej ZZM adresów e-mail przewodniczących Kół ZZM działających w PKP Intercity S.A. Po omówieniu projektu spotkania głos zabrał Prezydent ZZM Leszek Miętek przekazując informację o rozpoczęciu działań podjętych przez ZZM a mających spowodować realne działania MI, UTK i pracodawców kolejowych w kwestii poprawy tragicznej -zdaniem związku sytuacji zapewnienia bezpieczeństwa maszynistów w czasie prowadzenia pojazdów kolejowych (wystąpienia ZZM dostępne są na www.zzm.org.pl). Zwrócił również uwagę, że mimo iż od kilku lat obowiązuje zmiana do Rozporządzenia pozwalająca obsługiwać jednoosobowo lokomotywy jednokabinowe pod warunkiem wyposażenia pojazdów w urządzenia rejestrujące lewą stronę pojazdy, pozwalające maszyniście obserwować na monitorach obraz z lewej strony szlaku w Spółce IC nadal tych kamer nie ma a pojazdy takie są obsługiwane dwuosobowo.

Po omówieniu spraw bieżących do videokonferencji włączyli się Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Pani Ewa Boguszewska, oraz Dyrektor Biura Dyspozytury i Realizacji Przewozów Marek Kapusta. Omówiono problemy spotykane przez pracowników drużyn pociągowych podczas codziennego obowiązków. Poruszono temat miejsc krótkiego wypoczynku i ich przystosowania do wytycznych sanitarnych w związku z covid-19. Do końca września ma zostać przeprowadzony przegląd tych pomieszczeń  by przed nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym mieć całkowitą pewność, że zapewnione są w nich odpowiednie warunki. Strefy „buforowe”, brak zapewnienia osobnych przedziałów w wagonach, toalet dla drużyn pociągowych i pracowników będących w pracy powinny zostać rozwiązane priorytetowo przez pracodawcę.

Zwrócono również uwagę, że dzięki działań ZZM od kilku lat obowiązuje zmiana do Rozporządzenia umożliwiająca (pod warunkiem wyposażenia pojazdów jednokabinowych w urządzenia rejestrujące lewą stronę pojazdy) maszyniście obserwować na monitorach obraz z lewej strony szlaku i obsługiwać jednoosobowo lokomotywy jednokabinowe. Niestety w Spółce IC nadal tych kamer nie ma, a pojazdy takie są obsługiwane dwuosobowo.

Kolejnym tematem były Wykazy Ostrzeżeń Stałych (WOS) w dalszym ciągu, mimo wyposażenia pracowników w tablety przekazywane w formie papierowej. Dyrektor Marek Kapusta wyjaśnił, że spowodowane jest to brakami sprzętowymi – nie wszyscy jeszcze zostali wyposażeni w tablety, ale do końca października sytuacja zostanie opanowana i nastąpi całkowite przejście na wersje elektroniczną. Dyrektor Ewa  Boguszewska w imieniu Zarządu Spółki podziękowała za pełne zaangażowanie i poświęcenie pracowników w bardzo trudnym dla spółki okresie. Co prawda obecnie sytuacja nie jest tak tragiczna jak wiosną ale nadal IC boryka się ze skutkami pandemii.  Związek negatywnie wypowiedział się w kwestii prób wprowadzenia 3 miesięcznego rozliczenia czasu pracy zaproponowanego przez pracodawcę. Poruszono oczywiście tematy finansowe. Kiedy pracodawca planuje wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń, to pytanie na które nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Członkowie Sektora zwrócili uwagę, że dodatek i ryczałt za tzw. wolne kilometry nie był już bardzo dawno zmieniany mimo kilkukrotnych podwyżek wynagrodzeń w Spółce. Zdaniem Dyrektor Boguszewskiej w tej chwili nie jest możliwe wprowadzenie zmian do ZUZP w celu podniesienia stawek tzw. kilometrówki i ryczałtów za zmiany robocze.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące korzystania z sanatoriów dyr. Boguszewska przypomniała, że wiosną zapowiedziała w drugiej połowie zapewnienie odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sanatoryjnych przez pracowników. Sanatoria są przygotowane na przyjęcie kuracjuszy, a koszt wykonania testów na obecność covid-19 pokryje pracodawca. Decyzja o korzystaniu zależy zatem wyłącznie do użytkowników. Zgłoszono szereg uwag dotyczących technicznej strony obsługi pociągów skrzętnie odnotowane przez obu przedstawicieli, którzy zapewnili że tematy zostaną szczegółowo przeanalizowane i rozwiązane.