Posiedzenie RDS

W dniu 30 września br. odbyło się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, którego głównym tematem była informacja Ministra Finansów na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2021 – projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz informacja o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze 2020 roku.

Przewodniczący Zespołu Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy – Leszek Miętek zaprezentował stanowiska Zespołu w tematyce:

  1. udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym;
  2. problemów branży spożywczej i turystycznej;
  3. problemów sektora motoryzacyjnego.

Rada Dialogu głosowała m.in. w sprawie ww. stanowisk a po ich przyjęciu – przekaże stronie rządowej jako wspólne stanowisko strony społecznej i pracodawców. Na posiedzeniu RDS przyjęła również stanowiska w sprawie redukcji zatrudnienia w administracji rządowej oraz możliwości wprowadzenia ograniczeń skutkujących mniej korzystnymi warunkami zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy oraz w sprawie projektu z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.