ZZM wszczyna dialog społeczny w kwestii bezpieczeństwa

W związku z utrzymującym się wysokim wskaźnikiem wypadków kolejowych, zwłaszcza na przejazdach kolejowych, zagrażających wprost zdrowiu i życiu drużyn trakcyjnych, a także bardzo dużą ilością potrąceń ze skutkiem śmiertelnym osób postronnych, oraz brakiem podjęcia wymiernych akcji w odpowiedzi na pismo dotyczące ww. sytuacji z dnia 5.02.2020 r. skierowane do Ministra Infrastruktury i Prezesa UTK,  działając w obronie bezpiecznych warunków pracy, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce  podjął decyzję o  wszczęciu dialogu społecznego w formie bezpośrednich rozmów z PKP CARGO S.A. , PKP Intercity S.A. i POLREGIO sp. z o.o.

Poniżej pisma skierowane do władz spółek.

IC dialog społeczny – bezpieczeństwo

Pismo PKP Cargo dialog społeczny _ bezpieczeństwo

Pismo Polregio dialog społeczny_ bezpieczeństwo