25 Listopada – Święto Kolejarza

Z okazji Święta Kolejarza czynnym pracownikom składamy życzenia satysfakcji i wytrwałości w kolejarskiej służbie dla narodu i społeczeństwa. Niech nasza odpowiedzialna praca będzie powodem do codziennej dumy, zawsze bezpieczna i doceniana przez przełożonych oraz powszechnie szanowana. Seniorom kolejnictwa, emerytom i rencistom życzymy dobrego zdrowia po wieloletniej wytężonej pracy dla polskiego kolejnictwa. Niech nasza patronka Święta Katarzyna Aleksandryjska otoczy nas swoją opieką i chroni przed zagrożeniami. Całej kolejarskiej rodzinie oraz wszystkim sympatykom transportu szynowego przekazujemy najserdeczniejsze życzenia pomyślności i szczęścia wśród najbliższych.

Rada Krajowa ZZM