Posiedzenie Rady Głównej ZZM

Przy ul. Wojciechowskiego 7 – siedzibie ZZM w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Głównej oraz członkami Komisji Obrony Praw Pracowniczych z Tadeuszem Rysiem – Przewodniczącym oraz Andrzejem Młynarczykiem – Wiceprzewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Tematem spotkania były zagadnienia związane z bezpieczeństwem na kolei.