XIII Kongres SEMAF Toledo

W dniach 15, 16 i 17 listopada w Toledo w Hiszpanii, odbył się XIII Kongres związku SEMAF, który podobnie jak ZZM zrzeszony jest w strukturach ALE.

Autonomiczne Europejskie Związki Zawodowe Maszynistów (ALE) są organizacją 17 europejskich związków zawodowych maszynistów. Związki zawodowe ALE zrzeszają około 65’000 maszynistów. Będąc organizacją zawodową,  reprezentuje ich zawodowe i socjalne interesy w europejskim obszarze kolejowym.

Odbywający się co 4 lata Kongres wybiera nowych przedstawicieli.  Po raz kolejny, większością głosów wybrany został dotychczasowy Prezydent – Juan Jesus Garcia Fraile.  W Kongresie udział wziął Prezydent ZZM Leszek Miętek – pełniący również funkcję Wiceprezydenta ALE.