Posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM

W siedzibie ZZM odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych. Spotkanie rozpoczął Prezydent Leszek Miętek minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego ostatnio Marka Podskalnego. Spotkanie, oprócz omówienia spraw bieżących i sytuacji objęło dyskusję z nowopowołanym Członkiem Zarządu ds. Operacyjnych Witoldem Baworem oraz Dyrektorem Biura Kierowania Przewozami PKP CARGO S.A. Zbigniewem Prusem.