Konferencja Naukowa pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój”.

25 listopada 2017 r. w Auli Głównej Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej  odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój”.

W panelu dyskusyjnym „ Partycypacja pracownicza jako szansa dla związków zawodowych” udział wziął Leszek Miętek – Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce .

Celem konferencji było przedstawienie i pogłębienie wiedzy oraz świadomości pracowników, działaczy związkowych i pracodawców w zakresie partycypacji pracowników w zarządzaniu i własności oraz nadanie impulsu do szerokiego wdrażania zasad i rozwiązań partycypacji pracowniczej; przybliżenie koncepcji akcjonariatu pracowniczego i partycypacji pracowników w zarządzaniu oraz zasad solidarności społecznej i demokracji gospodarczej.