ALE w Zarządzie Europejskiej Agencji Kolejowej

Z dumą informujemy, że Komisja Europejska opublikowała i przesłała rezolucję powołującą przedstawicieli zainteresowanych grup sektora kolejowego do Zarządu Europejskiej Agencji Kolejowej.

Alejandro Martinez Treceno reprezentujący ALE (Europejski Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych do którego należy ZZM a Leszek Miętek pełni funkcję jej wiceprezydenta) został wybrany do reprezentacji strony społecznej.

ALE wykonuje kolejny krok na płaszczyźnie europejskiej, nabierając większej wagi w sferze instytucjonalnej i związkowej w organach podejmujących decyzje.