Rozmowy odłożone

Z uwagi na wystąpienie z dnia 31 marca 2022 r. większościowego akcjonariusza (Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.) do strony społecznej wskazujące na możliwe rozwiązania trwającego sporu zbiorowego w przedmiocie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników POLREGIO S.A., Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy postanawia, wyrazić zgodę na zmianę ustalonej daty spotkania mediacyjnego z dnia 01.04.2022 r., na dzień 12.04.2022 r. wskazany w ww. wystąpieniu.

Powyższe powodowane jest deklaracją większościowego akcjonariusza (ARP S.A.) o zintensyfikowanym zaangażowaniu się w rozwiązanie ww. sporu poprzez poszukiwanie jego rozwiązań z pozostałymi akcjonariuszami na Konwencie Marszałków w dniu 07.04.2022 r.

Jednocześnie Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy ustala, że spotkanie mediacyjne mające się odbyć w dniu 12.04.2022 r. traktuje jako ostatnie spotkanie w ramach mediacji sporu zbiorowego, które powinno zakończyć się podpisaniem porozumienia płacowego lub protokołem rozbieżności.