Referendum strajkowe w CARGO

W CARGO  ruszyło referendum strajkowe, w którym pracownicy odpowiedzą na pytanie:
Czy jesteś za przeprowadzeniem strajku w PKP CARGO S.A. w przypadku niespełnienia przez Zarząd żądań zgłoszonych w sporze zbiorowym wszczętym pismem z dnia 01.03.2022 r :
Wdrożenia z dniem 1 kwietnia 2022 r. podwyżki wynagrodzeń w wynagrodzeniu zasadniczym w wysokości 600 zł dla pracowników wynagradzanych z ZUZP oraz proporcjonalnej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych wg wskaźnika. Podwyżki wynagrodzeń powinny objąć wszystkich pracowników Spółki wg stanu zatrudnienia na dzień 1 kwietnia 2022r.
Referendum odbywać się będzie w dniach 28.03 – 8.04. 2022r.