Kolejne spotkanie w POLREGIO

Brak jakiegokolwiek progresu w rozmowach dotyczących zakończenia sporu zbiorowego w kwestii podwyżek dla pracowników POLREGIO S.A. – to wniosek związków zawodowych po spotkaniu mediacyjnym 8 marca z przedstawicielami zarządu – mimo zawieszonej akcji protestacyjnej w związku z wojną na Ukrainie.
Jeśli taki stan rzeczy nie zmieni się do 31 marca, podjęta zostanie decyzja o strajku generalnym w spółce.