Fiasko rozmów w PKP CARGO S.A.

Podczas rozmów w dniu 23 marca 2022 r w ramach sporu zbiorowego w PKP CARGO S.A. nie doszło do zawarcia porozumienia. Wobec braku jakiejkolwiek propozycji Zarządu zmierzającej do rozwiązania sporu zbiorowego związki zawodowe biorące udział w sporze  reprezentujące pracowników postanowiły zawiązać Międzyzwiązkowy Komitet Referendalno-Strajkowy w PKP CARGO S.A. i w dniach 28.03 – 08.04. 2022 r. przeprowadzić referendum strajkowe. Poniżej oficjalny komunikat.

poniżej wersja w pdf:

Komunikat nr 1 MKP-S w PKP CARGO