Reprezentant pracowników w RN PKP CARGO

Centralna Komisja Wyborcza, działająca w PKP CARGO S.A. ogłosiła wyniki przeprowadzonego głosowania na reprezentanta załogi w Radzie Nadzorczej.
Z przyjemnością informujemy, że kandydat  Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce – Tomasz Pietrek piastować będzie tą odpowiedzialną funkcję w VIII kadencji.