NIC O NAS BEZ NAS
Rada Krajowa ZZM ponawia apel o aktywne uczestnictwo w wyborach na reprezentanta pracowników w Radzie Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o.
Naszym kandydatem jest Jarosław Sromała.
Głosowanie odbywać się będzie w dniach 12-14.07. 2021 r. w Komisjach Wyborczych przy zakładach pracy.
Twój głos się liczy!