Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich

15 maja 2018 r. przy ul. Wojciechowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów pasażerskich ZZM.  W spotkaniu pod przewodnictwem szefa Sektora Zbigniewa Błaszkowskiego oraz członków Prezydium związku udział wzięli również zaproszenie członkowie kierownictwa PKP Intercity S.A.  dyrektorzy Ewa Boguszewska,  Marek Kapusta i Michał Zamorski.

W części pierwszej, bez udziału gości omawiano aktualne tematy związane z pracami Sektora.

Zaproszeni goście odpowiadali na pytania maszynistów dotyczących m.in. wątpliwości co do kwestii podwójnego zatrudniania maszynistów oraz nadgodzin. Dyrektorzy Oddziałów Spółki jeszcze przed nadejściem sezonu dążą do ich zwiększenia.

Dyrektor Ewa Boguszewska przekazała informację o podpisaniu Protokołu dodatkowego nr 2, który wszedł w życie od 1 maja br .

Członkowie Sektora przekazali przedstawicielom Spółki swoje uwagi dotyczące problemów na szlaku zarówno związane z taborem – jak stan lokomotyw po przeglądach i naprawach, kwestie czystości kabin na stacjach końcowych a także sezonowe, corocznie zgłaszane problemy z czystością szyb w lokomotywach, znacząco wpływające na widoczność a co za tym idzie i bezpieczeństwo. Przekazali udokumentowane zdjęciowo przykłady. Wskazali także problemy z planowaniem – wskazywali konkretne przykłady sugerując, czerpiąc z doświadczenia propozycje rozwiązań, które zostały przez gości odnotowane.

Zgłoszono problem z terminalami drużyn konduktorskich do wydawania biletów oraz fatalnych zamiennikach akumulatorów do nich.  Tradycyjnie niemal występują również braki w zasobach magazynów Spółki jeśli chodzi o umundurowanie.  

 

Obchody 150 rocznicy śmierci Stanisława Wysockiego

Wielkimi krokami zbliża się 150. rocznica śmierci inż. Stanisława Wysockiego, która przypada 21 maja. W 2018 roku świętujemy w Polsce 100. rocznicę odzyskania niepodległości, w związku z tym Fundacja Grupy PKP zaprasza na tegoroczne dwudniowe obchody upamiętniające postać wielkiego projektanta i budowniczego.

Pierwsze nasze wydarzenie z cyklu spotkań związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości odbyło się 24 stycznia i dotyczyło 150. rocznicy urodzin Józefa Nowkuńskiego.

Tym razem będziemy wspominać inż. Stanisława Wysockiego, który urodził się w Busku 14 kwietnia 1805 roku. Ten znakomicie wykształcony człowiek studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, a także w Instytucie Inżynierii Cywilnej i Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego. W 1830 roku powołano go na inżyniera Banku Polskiego, a pięć lat później opracował dla Banku raport projektu kolei łączącej Warszawę z leżącym przy granicy Królestwa Polskiego okręgiem przemysłowym. W 1839 roku został już głównym inżynierem budowy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Był zdecydowanym zwolennikiem wprowadzenia na nowo budowanej drodze żelaznej trakcji parowej, a nie preferowanej przez władze trakcji konnej. Został też naczelnikiem wydziału technicznego DŻWW. W 1857 roku mianowano Wysockiego głównym inspektorem dróg żelaznych w Królestwie Polskim. Po przejściu na emeryturę pełnił rolę doradcy technicznego kolei Warszawsko-Terespolskiej. Zmarł w wieku 65 lat, 21 maja 1868 roku. Jego grób znajduje się na Starych Powązkach w Warszawie.

Zaplanowano następujące uroczystości w ramach obchodów 150. rocznicy śmierci inż. Stanisława Wysockiego:
• 19 maja 2018 (sobota) – spacer ulicami Warszawy, szlakiem miejsc związanych z inż. S. Wysockim, zbiórka przed Pałacem Mostowskich, ul. Nowolipie 2, godz. 11.00;
• 21 maja 2018 (poniedziałek) – Stare Powązki, chwila refleksji przy grobach „wiedeńczyków”, zbiórka przy bramie św. Honoraty, godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obu spotkaniach, a także w kolejnych wydarzeniach z tego cyklu! Przed nami jeszcze:
• 14 czerwca – 173. rocznica uruchomienia pierwszego odcinka kolei Warszawsko-Wiedeńskiej
• 2 listopada – Zaduszki
• 5 grudnia – 93. rocznica śmierci Władysława Stanisława Reymonta

 

Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

 

W siedzibie ZZM przy ul. Wojciechowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych z udziałem członków Prezydium. Spotkanie prowadził Bogdan Jańczak przewodniczący Sektora.

Omówiono m.in. kwestię zakończonego sporu zbiorowego w Przewozach Regionalnych sp. z o.o. oraz realizację Programu Dobrowolnych Odejść.

W PR trwają przygotowania wyborów do Rady Nadzorczej w Spółce. Kandydatem ZZM, który jednogłośnie otrzymał mandat zaufania jest pełniący do tej pory funkcje przedstawiciela pracowników w PR Jarosław Sromała z MZZM w Toruniu (na spotkaniu niestety ze względu na posiedzenie RN PR nieobecny).

Krajowy Zjazd Delegatów ZZM

W Toruniu  w dniach 19-20 kwietnia br. odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.  Oprócz omówienia spraw bieżących i kwestii organizacji prac związku, przybyli mieli okazje porozmawiać z zaproszonymi gośćmi – przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Transportu Kolejowego oraz kierownictwem Spółek kolejowych.

1 MAJA – ŚWIĘTO PRACY

1 MAJA – ŚWIĘTO PRACY

Polska potrzebuje wyższych płac!

1 maja to święto pracy, dzień solidarności pracowników i pracownic różnych branż i regionów.

Ruch związkowy ciągle ma wiele do zrobienia. Na polskim rynku pracy wciąż jest zbyt dużo śmieciowych form zatrudnienia. Brak stabilności sprawia, że ludzie żyją w lęku i nie mogą decydować się na większe wydatki w obawie przed wpadnięciem w spiralę zadłużenia. Ta niepewność odbija się na wielu sferach życia społecznego i rodzinnego. Roczny wymiar czasu pracy polskich pracowników należy do najdłuższych w Unii Europejskiej, pensje natomiast należą do jednych z najniższych w Europie. Polska płaca minimalna jest bardzo niska na tle krajów unijnych, a otrzymuje ją coraz więcej pracowników. Poziom ubóstwa jest wysoki, a głębokie nierówności dzielą społeczeństwo i niszczą więzi społeczne. Pracownicy pracują długo, ciężko i za małe pieniądze, a ich prawa są często łamane.

Po blisko 30 latach przemian Polska wciąż jest krajem niesprawiedliwym i  pełnym podziałów. Dlatego 1 maja to dla nas dzień upomnienia się o prawa pracownicze bo Polska nie zawsze  jest krajem przyjaznym dla pracowników. Młode osoby często nie wiedzą co to jest zatrudnienie etatowe.. Domagamy się wyższych płac, bardziej stabilnego zatrudnienia, obrony praw pracowniczych, ograniczenia nierówności dochodowych, większego udziału pracowników w podejmowaniu decyzji. Będziemy bronić Konstytucji RP, zgodnie z którą „każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy”, a „praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej”.

1 maja to też rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. OPZZ jest aktywny w działaniach na rzecz bardziej solidarnej, egalitarnej i propracowniczej Europy, o równe prawa pracowników całej Wspólnoty. Unia Europejska musi zrozumieć, że albo Europa dokona rzeczywistego przeformułowania swej polityki w kierunku sprawiedliwej ochrony socjalnej, albo grozi jej upadek, z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami.

1 maja to bardzo ważny dzień dla postępowych związków zawodowych. Dlatego zwracamy się do organizacji członkowskich OPZZ i struktur terytorialnych naszej konfederacji o masowy udział w obchodach w Warszawie.

Jest w nas siła i energia, aby stanowczo i skutecznie walczyć o bardziej sprawiedliwą politykę społeczno-gospodarczą, aby sprzeciwiać się źle przygotowanym, niesprawiedliwym propozycjom, aby powstrzymać wyzysk i poprawić sytuację ludzi pracy. Bądźcie z nami! Razem jesteśmy silni!

Prezydium

Ogólnopolskiego Porozumienia

Związków Zawodowych

 

Plakat 1 MAJA 2018

 

Leszek Miętek ponownie przewodniczącym Branży Transport OPZZ

Członkowie Branży Transport OPZZ wybrali szefa swoich przedstawicieli we władzach związku oraz delegatów na zbliżający się Kongres OPZZ.

W posiedzeniu 13 kwietnia uczestniczyli członkowie kierownictwa OPZZ: przewodniczący Jan Guz i wiceprzewodniczący Andrzej Radzikowski. Na przewodniczącego Rady Branży Transport na kolejną kadencję wybrany został Leszek Miętek. Z ramienia Branży w Prezydium OPZZ zasiądą Leszek Miętek i Bolesław Zasada, a w Radzie OPZZ – Jacek Droździel, Jarosław Grządziel, Aleksander Motyka, Zofia Ostrowska, Janusz Stefańczyk. Członkiem Komisji Rewizyjnej OPZZ z ramienia Branży Transport został Piotr Dubrownik.

Przewodniczący Branży Leszek Miętek w trakcie dyskusji nad strategią na nową IX kadencję wskazał na trzy kierunki: wzmożoną aktywność związków zawodowych w środowiskach pracowniczych, otwarcie się na młodych ludzi, wzmacniania zbiorowych układów pracy, odchodzenie od instytucjonalizacji organizacji i otwarcie się na grupy pokrzywdzonych.

W skład Branży Transport OPZZ wchodzą związki zawodowe pracowników kolejnictwa, transportu samochodowego i miejskiego, lotnictwa i portów lotniczych, marynarzy i portowców.