Drużyna RK ZZM w Czechach

Jak co roku reprezentacja Rady Krajowej ZZM, na zaproszenie tamtejszej centrali związku zawodowego maszynistów, gościła na murawach naszych południowych sąsiadów. W Pardubicach starła się m.in. ze znaną reprezentacją czeskiego odpowiednika ZZM – FSCR. Pogoda dopisała, nastroje też.

ZZM na targach Trako 2023

Podczas Targów Trako 2023 zaprezentowano nową elektryczną lokomotywę Griffin, która będzie zdolna pociągnąć wagony z prędkością 200 km/h.

Obecny podczas premiery Prezydent Leszek Miętek miał okazję zapoznać się z nowym nabytkiem PKP Intercity S.A.

 

Prawie 20-metrowa lokomotywa waży 89 ton. Moc ciągła to 5720 kW, a moc maksymalna 6500 kW. Siła pociągowa przy rozruchu to 310 kN, przy maksymalnej prędkości wynosi ona 115,2. Gwarantują ją cztery silniki trakcyjne. Pojazd ma hamulec pneumatyczny i elektrodynamiczny, może pracować w trakcji podwójnej. Bardzo dobrze wygląda czoło lokomotywy, które zyskało na dynamice, dzięki montażowi nowych opraw reflektorów

foto: Rafał Zarzecki

 

Dziś Europejski Dzień Maszynisty Kolejowego. Z tej okazji składamy wszystkim maszynistom życzenia bezpiecznej pracy, powrotów do szczęśliwych rodzin, zdrowia i pomyślności. Życzymy aby z dumą myśleli o tradycji tego pięknego zawodu a ze spokojem i nadzieją oczekiwali jego przyszłości.

Niech nas łączy honor i więź zawodowa!

Rada Krajowa ZZM

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych

Prezydent Andrzej Duda  podpisał w środę  16 sierpnia nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych, która uchyla wygasający charakter tego świadczenia, wyłącza z minimalnej płacy dodatek za pracę w trudnych warunkach oraz zapewnia ochronę działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r

Wspólnym z wysiłkiem, prowadzona wraz z  OPZZ wieloletnia walka o słusznie należące się pracownikom, którzy pracują w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze prawo do emerytury pomostowej, zakończyła się sukcesem. Tylko dzięki determinacji i czynnemu udziałowi, szczególnie członków naszego związku w akcjach protestacyjnych udało się zrealizować postawione cele.

demonstracja 2022

demonstracja 2019