Posiedzenie ALE

W Atenach odbyło się posiedzenie ALE. Głównymi tematami, analizowanymi pod kątem sytuacji w poszczególnych krajach członkowskich, jest wdrożenie IV pakietu kolejowego a także omówienie konferencji dotyczącej jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Ważnym elementem jest kwestia utraty możliwości wykonywania zawodu przez pracowników związanych z ruchem kolejowym ze względów zdrowotnych i rozwiązań w tej kwestii dla pracowników pozostających w zatrudnieniu oraz korzystających z uprawnień do wcześniejszej emerytury.

Posiedzenie Rady Krajowej ZZM

W warszawskiej siedzibie związku przy ul. Wojciechowskiego 7 odbyło się posiedzenie Rady Krajowej ZZM.  Tematami posiedzenia były między innymi  sprawy organizacyjne zbliżających się Centralnych Obchodów Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego, które odbędą się w dniach 15-16 września br. w miejscowości Chotowa w woj. podkarpackim, szkolenia kadr ZZM oraz pocztów sztandarowych, kwestie organizacji dalszych prac zespołów tematycznych oraz sytuacja bieżąca w Spółkach kolejowych.

Szymankowo – Uroczystości z okazji wybuchu II Wojny Światowej

W piątek, 1 września 2017 r., w Szymankowie odbyły się uroczystości z okazji wybuchu II Wojny Światowej. Z tej okazji została odprawiona Msza Święta, której przewodniczył Biskup Elbląski Jacek Jezierski. Druga odsłona miała miejsce przy pomniku, gdzie miał miejsce apel pamięci, modlitwa i złożenie kwiatów.

Polscy kolejarze i celnicy ze stacji w Szymankowie zapisali chwalebną kartę w polskiej historii. 1 września 1939 roku zatrzymali niemiecki pociąg pancerny, którego zadaniem było podstępnie zaatakować stację kolejową w polskim Tczewie i skierowali go na ślepy tor. Uniemożliwiono przez to kontynuowanie operacji przeciwko polskiej załodze mostu. Dzięki temu żołnierzom polskim udało się wysadzić w powietrze most kolejowy i pokrzyżować plany ataku niemieckiego. W odwecie Niemcy rozstrzelali 40 osób w tym 21 kolejarzy i celników oraz dwie kobiety, a także ok. 20 członków ich rodzin. Szczątki poległych zostały po wojnie przeniesione na gdański Cmentarz na Zaspie, gdzie spoczywają do dziś. Na terenie cmentarza znajduje się również pomnik ku ich czci.

W dniu upamiętniającym wybuch II Wojny Światowej również przedstawiciele ZZM na czele z Prezydentem Leszkiem Mietkiem oddali hołd pomordowanym.

  

Ulica Maszynistów Kolejowych

Rada Miejska w Chociwlu (Województwo Zachodniopomorskie)   przemianowała jeden z traktów na ulicę Maszynistów Kolejowych.  Uroczystość odsłonięcia tablicy z nowo nadaną nazwą ulicy odbyła się 26 sierpnia.

Odsłonięcie tablic z nowo nadanymi nazwami ulic było jedną z atrakcji uświetniających obchody uroczystości dożynkowych 26 sierpnia. W obecności burmistrza Chociwla Stanisława Szymczaka oraz pocztów sztandarowych, aktu przecięcia wstęgi na ulicy Maszynistów Kolejowych dokonał prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek.

W uroczystości oprócz Prezydium ZZM (Leszka Miętka i Krzysztofa Ciećki) udział wzięły poczty sztandarowe Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych z Gdyni-Cisowej, MZZMK Cargo Szczecin , Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich i ZZM Przewozów Regionalnych ze Szczecina.

Duży wkład w powstanie Ulicy Maszynistów Kolejowych ma radny Wojciech Kalinowski, maszynista PKP Cargo, przewodniczący szczecińskiego Koła ZZM w tej spółce. Uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu o dokonaniu zmiany nazw ulic: Karola Świerczewskiego na Jana Pawła II oraz 25 Lecia PRL na Maszynistów Kolejowych mają związek z przyjętą przez Sejm RP tzw. ustawą dekomunizacyjną.

Uroczystości uświetniła „oprawa kolejowa” w postaci prezentacji taboru kolejowego województwa zachodniopomorskiego, będącego jednym z najnowocześniejszych w Polsce.

Wkrótce maszyniści obchodzić będą święto, ustanowione w latach 90. ub.w. na 16 września. Organizowane przez ZZM Centralne Obchody Dnia Maszynisty Kolejowego odbędą się 15 września w Chotowej (województwo podkarpackie).

6 rocznica katastrofy W Babach

Dzis przypada smutna, 6 rocznica katastrofy w Babach. Jak co roku łaczymy sie w bólu z rodzinami ofiar.
Nasze mysli, jako maszynistów, biegna jednakże ku naszemu koledze, osadzonemu haniebnym wyrokiem będącym kompromitacją wymiaru sprawiedliwości. Przypomniijmy, że Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację obrony, nie dopatrując się wadliwości postępowania w sądzie pierwszej instancji, tym samym utrzymując w mocy wyrok obarczający maszynistę winą za nieumyślne spowodowanie katastrofy w Babach 12 sierpnia 2011 roku. Skazujący naszego kolegę na 3 lata i 3 miesiące bezwzględnego więzienia i 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów kolejowych. Sądy nie dociekają prawdy o okolicznościach zdarzenia, lecz opierają się np. na stronniczych opiniach Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Instytutu Kolejnictwa, będącego „sędzią we własnej sprawie”. Za pewnik uznają opinie kolejowych pseudoekspertów, odrzucają racjonalne dowody wskazujące na wiele nieprawidłowości – również w Babach. Przygotowany przez ekspertów ZZM materiał dowodowy nie został nawet rozpatrzony.
W ostatnich dniach ZZM otrzymał decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tomasza Grabki. Wyrok, wydany w momencie politycznych rozgrywek, a odrzucający naszą apelację, będący pośrednim skutkiem konfliktu ostatniego okresu, dotyczącym sytuacji sądownictwa w Polsce (KE poparła opozycje przyznając, że sądy w naszym kraju są dobre a system sądownictwa nie wymaga zmian), niestety uderza w Tomka. To jednak nie koniec batalii o sprawiedliwość i o godność maszynisty.
Na naszych stronach codziennie licznik wskazuje niubłagalnie kolejny dzień gehenny naszego kolegi. W tym dniu szczególnie pamiętajmy, że spotkać to może każdego z nas.
Związek na przełomie kilu ostatnich lat wieloktornie apelował, wystosowywał pisma ostrzegające, przytaczał konkretne przypadki nieprawidłowości.
Pomimo tragicznych wypadków do których dochodzi na kolei (w tym roku to już 122 wypadki, zginęło ponad 20 osób), batalii związków zawodowych o poprawę bezpieczeństwa, o zwrócenie uwagi na problemy z sygnalizacją a sytuacja nie ulega zmianie. W dalszym ciągu przyczyn szuka się w czynniku ludzkim a nie w wadliwie działających systemach. „Czynnik ludzki” a nie żywi ludzie – maszyniści, dla których taki wypadek to początek nieustającego koszmaru. Koszmaru dla nich i ich bliskich.
W tym dniu apelujemy o czujność, która w więkoszości przypadków jako jedyna pozwala ocalic życie ludzkie oraz bezwzględne przestrzeganie narzuconych regulacji dotyczących bezpieczeństwa jazdy. Niech ta czujność nie opucza nas nigdy.