Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o przejściu na wieczną służbę naszego Kolegi

Ryszarda Rury

Przewodniczącego koła ZZM w IC Lublin

Cześć Jego Pamięci!