Posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM

Podczas stacjonarnego posiedzenia Sektora w siedzibie ZZM przy ul. Wojciechowskiego w Warszawie omawiany propozycję pracodawcy zmiany do ZUZP dotyczącej  dodatku za dojazdy wliczanego do czasu pracy.  Propozycję omówili przybyli na spotkanie prezes PKP CARGO S.A. Czesław Warsewicz i członek zarządu Witold Bawor.