Obchody Święta Niepodległości

Delegacja ZZM uczestnicząca w uroczystości „Kolejarze Niepodległej” w Tarnowskich Górach złożyła kwiaty przed Obeliskiem upamiętniającym poległych kolejarzy w walce o niepodległość oraz Krzyżem Świętym.

 

Maszynista w końcu wolny!

857 po tylu dniach więzienia nasz kolega Tomasz skazany po katastrofie kolejowej w Babach dziś wyjdzie na wolność w ramach warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Serdeczne podziękowania kierujemy dla Pana Mecenasa Kajetana Komar-Komarowskiego za skuteczną apelację.
Całej Rodzinie Tomka życzymy szybkiego powrotu do normalności.
Dla nas wszystkich maszynistów niech to, co przeżył Tomek i cała jego Rodzina będzie lekcją jak wiele zagrożeń i niebezpieczeństw niesie za sobą praca maszynisty.
Niech też to, co się wydarzyło będzie przykładem, że ZZM w trudnych chwilach nie pozostawia swoich członków i ich rodzin bez wsparcia.

Jak co roku pod Ściana Pamięci ZZM zapłonęły znicze.
Niech w ten szczególny dzień myśli nasze na chwile choć zwrócą się ku tym, którzy udali się na wieczną służbę.
Cześć ich pamięci.

W dniu 06.10.2018 r. we Frankfurcie odbywa się Kongres ALE.
Delegaci wybrali skład Prezydium na nową kadencję w osobach:
Jesus Garcia Fraile – Prezydent ALE (SEMAF Hiszpania)
Leszek Miętek – Wiceprezydent ALE (ZZM Polska)
Pietro Serbassi – Wiceprezydent ALE (FAST Włochy)
Polska reprezentacja na kongresie ALE:
od lewej na 1 zdjęciu : Krzysztof Ciećka – wiceprezydent ZZM, Leszek Miętek – prezydent ZZM, Marek Woźniak – przewodniczący KKR, Joanna Uniejewska – tłumacz,  Sławomir Centkowski – wiceprezydent ZZM.

Poszerzone posiedzenie Branży Transport OPZZ

W dniach 1-3 września 2018 roku w OW Jaskółka w Ustroniu, odbyło się posiedzenie Branży Transport rozszerzone o obecność przedstawicieli Branż Górnictwo, Energetyka i Przemysł OPZZ.

W posiedzeniu pod przewodnictwem przewodniczącego BT Leszka Miętka udział wziął wiceprzewodniczący OPZZ  Piotr Ostrowski reprezentujący kierownictwo.

Zebrani przedstawiciele Branż omówili bieżące, kluczowe problemy, będące przedmiotem działań Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Zwrócili uwagę na niepokojący stan dialogu społecznego na poziomie Rady Dialogu Społecznego.  Podczas dyskusji zaproponowali szereg rozwiązań, mających na celu  poprawę skuteczności działań OPZZ.

W dalszej części omówili kluczowe problemy i zagrożenia środowisk pracowniczych w poszczególnych Branżach.  Efektem spotkania było podpisanie Porozumienia o wspólnej współpracy w zakresie realizacji strategii na IX Kadencję OPZZ ze szczególnym wyeksponowaniem problemów występujących w Branżach Górnictwo, Energetyka, Przemysł i Transport OPZZ.