Rada Krajowa ZZM Spała

Wykorzystując złagodzenie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 w dniach 21-23 czerwca br.  w ośrodku CS Natura Tour w Spale odbyło się posiedzenie Rady Krajowej ZZM. Spotkanie miało charakter hybrydowy – cześć członków Rady pojawiła się osobiście a Ci, którzy z różnych względów nie mogli się stawić wzięli udział w formie videokonferencji.

Członkowie Rady Krajowej przedyskutowali kwestie związane z funkcjonowaniem struktur ZZM w czasie przedłużonej kadencji. Omówili również bieżące działania Związku ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych Spółkach a także strategię Związku związaną z postulatami wdrożenia podwyżek wynagrodzeń. W tej sprawia Rada Krajowa podjęła uchwały na okoliczność fiaska dialogu społecznego, które upoważniają do wszczęcia sporów zbiorowych a w przypadku niedojścia do porozumienia do strajku włącznie.

Rada Krajowa podjęła też uchwałę w sprawie kontynuacji ubezpieczenia OC dla Członków Związku.

Rada Krajowa zaapelowała  do członków ZZM i wszystkich Pracowników Spółki POLREGIO o wsparcie dla Jarosława Sromały naszego kandydata na Członka Rady Nadzorczej przedstawiciela załogi.

W drugim dniu spotkania w posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście – Minister Andrzej Bittel, Wiceprezes UTK Marcin Trela i Prezesi największych Spółek Kolejowych Krzysztof Mamiński PKP S.A., Czesław Warsewicz PKP CARGO S.A., Marek Chraniuk PKP Intercity S.A., Artur Martyniuk Polregio i Maciej Lignowski SKM w Trójmieście.

Przybyli prezesi podziękowali członkom związku za zrozumienie i współpracę w przejściu trudnego dla przewozów kolejowych czasu pandemii.