Negocjacje w IC

21 lipca odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych z zarządem PKP Intercity S.A. Spotkanie w ramach dialogu społecznego dotyczyło kwestii podwyżek dla pracowników. Przedstawiciele spółki powołując się na niepewna sytuację w związku z pandemią COVID-19 zaproponowali dwie jednorazowe wypłaty po 900 PLN we wrześniu i grudniu 2021 r. Jednocześnie strony ustaliły, że do rozmów na temat podwyżek systemowych od stycznia 2022 wrócą w końcu bieżącego roku.